Language switching

Monday, October 10, 2016

Začínáme

  Často jsem přemýšlel o tom, že si založím blog. Hlavně bych chtěl více vzdělat českou genealogickou komunitu v otázce genetické genealogie ale rád se budu také účastnit aktuálního anglického geneticko genealogického dění. Stává se mi, že mám myšlenku, kterou bych rád ke zrovna probíhající debatě prospěl, a blog je asi nejrozumější kanál.

  Jako své první téma jsem si vybral to, na čem by měla stát práce každého genetického genealoga. A to jeho rodokmen.

  Společnosti, u kterých si můžeme nechat otestovat svou DNA často zkreslují situaci - neustále mluví o 3rd cousins a 4th cousins - tj. o příbuzných, se kterými máme společného prapraděčka a praprababičku, respektive praprapradědečka a prapraprababičku. Protože mi české názvosloví přijde nedostatečné, bude tady na blogu používat 3tí bratranec / 4tý bratranec (ve smyslu obou pohlaví). Pokud se ovšem problematikou zabýváme hlouběji - navštivme například stránky Mezinárodní společnosti genetických genealogů: http://isogg.org/wiki/Cousin_statistics - zjistíme, že i s konzervativním odhadem počtu bratranců máme pravděpodobně více 8mých genetických bratranců než 7mých genetických bratranců než 6tých genetických bratranců, atd.


Co to znamená pro nás, genetické genealogy? Pokud chceme najít společné předky s našimi genetickými shodami, musíme seriózně zamakat na našich stromech! 8mí bratranci jsou na úrovni 7xpra, což znamená, že máme v této generaci 512 předků - a to dělá dokonce 1022 předků počítaje všechny generace od rodičů nahoru.

Vezměme si dva genetické genealogy, kteří spolu mají malou genetickou shodu. Pro rozumně spolehlivé nalezení společného předka musí mít oba ve svém stromě správně 1022 předků a porovnat je.
Takový cíl není v českých luzích a hajích nic jednoduchého. S tím jak vstupujeme do 17tého století u se u nás typicky záznamy začínají ztenčovat. I přesto bych se rád tomuhle cíli co nejvíce přiblížil a na tomhle blogu (mimo jiné) sledoval svůj postup.

Podívejme se na to první z perspektivy mých prarodičů. Nakonci to pak shrneme pro mě. Napsal jsem skript (malý počítačový prográmek), který zanalyzuje GEDCOM (počítačový způsob uložení rodokmenu) a vrátí požadované statistiky. Možná se v něm ještě nějaká muška najde, ale to že tu a tam nám eventuelně jeden člověk bude chybět, nebo přebývat nám zas tolik nevadí, pracujeme s většími čísly.

Má babička z maminčiny strany Anežka Kočíbová, *1935, gedmatch.com ID# M789839
gen#rel~DoBmatch#anc/gen#idd/gen%idd/gen#anc#idd%idd
1p190722100.00%22100.00%
2gp18731C44100.00%66100.00%
3Ggp18382C88100.00%1414100.00%
4GGgp18063C161593.75%302996.67%
53Ggp17784C323093.75%625995.16%
64Ggp05C644875.00%12610784.92%
75Ggp6C1281612.50%25412348.43%
86Ggp7C25641.56%51012724.90%
97Ggp8C51210.20%102212812.52%

Dědeček z maminčiny strany Jan Musil, *1927, gedmatch.com ID# M396921
gen#rel~DoBmatch#anc/gen#idd/gen%idd/gen#anc#idd%idd
1p189922100.00%22100.00%
2gp18601C44100.00%66100.00%
3Ggp18292C88100.00%1414100.00%
4GGgp17993C1616100.00%3030100.00%
53Ggp17674C3232100.00%6262100.00%
64Ggp5C643453.13%1269676.19%
75Ggp6C1283527.34%25413151.57%
86Ggp7C256238.98%51015430.20%
97Ggp8C512254.88%102217917.51%

Babička z tátovy strany Irena Moravcová, *1932, gedmatch.com ID# M425590
gen#rel~DoBmatch#anc/gen#idd/gen%idd/gen#anc#idd%idd
1p22100.00%22100.00%
2gp1C44100.00%66100.00%
3Ggp2C88100.00%1414100.00%
4GGgp3C161168.75%302583.33%
53Ggp4C321856.25%624369.35%
64Ggp5C642742.19%1267055.56%
75Ggp6C1281511.72%2548533.46%
86Ggp7C25672.73%5109218.04%
97Ggp8C51261.17%1022989.59%

Děda z tátovy strany Emil Krchák, *1930, žádná autozomální data
gen#rel~DoBmatch#anc/gen#idd/gen%idd/gen#anc#idd%idd
1p22100.00%22100.00%
2gp1C44100.00%66100.00%
3Ggp2C88100.00%1414100.00%
4GGgp3C161487.50%302893.33%
53Ggp4C322578.13%625385.48%
64Ggp5C642539.06%1267861.90%
75Ggp6C12832.34%2548131.89%
86Ggp7C25600.00%5108115.88%
97Ggp8C51200.00%1022817.93%

Je zřejmé, že mám před sebou ještě spoustu práce a jde i pěkně vidět, kam bych se měl zaměřit jako první - na rodinu svého dědy Krcháka.


Celkově mí vlastní předci, gedmatch.com ID# M240291 (PM240291M1, PM240291P1)
gen#rel~DoBmatch#anc/gen#idd/gen%idd/gen#anc#idd%idd
1p196022100.00%22100.00%
2gp19311C44100.00%66100.00%
3Ggp2C88100.00%1414100.00%
4GGgp3C1616100.00%3030100.00%
53Ggp4C3232100.00%6262100.00%
64Ggp5C645687.50%12611893.65%
75Ggp6C12810481.25%25422287.40%
86Ggp7C25613552.73%51035770.00%
97Ggp8C5125911.52%102241640.70%
Myslím si, že mít přes 50% známých 6xpra dědečků a prababiček je docela dobrý stav, ale určitě se dá pořádně vylepšit.


Budu se snažit publikovat mou cestu za pokrytím všech 7xpra nějakým smysluplným tempem - nejspíš parkrát za rok. Uvidíme jak mi to půjde a jak to pomůže s genetickou genealogií.

Těší mě, že jste dočetli až sem,
Kuba


P.S. Popsaná snaha, zmíněný skript pro práci s GEDCOM formátem a tenhle blog se inspirovaly tímto tématem řešeným na internetu v roce 2015. Rád bych z té doby zmíňil alespoň tento blog: http://thegeneticgenealogist.com/2015/08/11/how-much-of-your-family-tree-do-you-know-and-why-does-that-matter.

No comments:

Post a Comment